Regualmin Użytkownia Pojazdów Blue Rental Sp. z o.o.

Warunki Najmu

  1. Najemca samochodu musi posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej jednego roku oraz ważny inny dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).
  2. Najemca zobowiązany jest dostarczyć kopie dowodu tożsamości oraz prawo jazdy w dniu podpisania umowy najmu lub wcześniej wysłać drogą elektroniczną.
  3. Wypożyczonym samochodem może kierować tylko osoba, która zawarła umowę.
  4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest wpłacenie kaucji, która zwracana jest najemcy przy zwrocie samochodu oraz zapłata z góry gotówką (w walucie polskiej, obcej lub przelewem na konto) za deklarowany okres najmu.